Urvisdom med Åsa Liljenroth

Redan jordens ursprungsbefolkningar hade mycket kunskap och erfarenhet av hur man kan hålla naturen frisk och livgivande. Icke minst gäller detta våra nordiska förfäder. En tillbakablick på deras tankar, hållning och klokskap är därför av högsta värde som ytterligare en källa till vägen framåt att bevara och vårda vår fantastiska natur.

Denna visdom finns i myterna från forna tider. De härstammar från en avlägsen tid, då skogarna fortfarande var intakta och friska. Genom muntlig tradition har även myterna från Skandinaviens urbefolkning blivit bevarade. Tyvärr har vi inom loppet av den mänskliga evolutionen tappat många egenskaper som främjar vårt förhållande till Moder Jord. Bland annat tror vi oss mogna att kunna skapa nya hållbara skogar, men vi har glömt bort hur lång tid som är nödvändig att återställa skövlad eller förstörd mark i dess ursprungliga tillstånd. Våra förfäder från jägar- och samlarsamhället vördade Moder Jord. De stod i kontakt med naturen genom en utvald person i gruppen som var mest lämpad till detta. Här lär vi oss förfädernas hållning till naturen och deras sätt att ta upp kontakten med skogen och skogens herrar – djuren.

Utbildningen består av två olika föreläsningar:

  • Valans visdom
  • Björnkulten