Stiftelsen Magdala främjar folkbildning, erbjuder naturkurser och arrangerar föreläsningar om ekologisk- social och ekonomisk hållbarhet. Genom praktiska råd om hur vi kan ta hand om vår närmiljö och med kurser inom ekologi vill vi möta allmänhetens intresse för naturen.Studiematerialet innehåller kortfattat faktamaterial och vi tar även tar traditionella, esoteriska och alternativa tankar. Deltagarnas individuella kunskaper tas tillvara och med öppna diskussionsfrågor som utgångspunkt får varje kursträff ofta ett oväntat och varierande innehåll. Vi har ett gemensamt mål, men våra vägar dit måste få lov att vara olika.