Folkbildning

Stiftelsen Magdala främjar folkbildning, erbjuder naturkurser och arrangerar föreläsningar om ekologisk- social och ekonomisk hållbarhet. Genom praktiska råd om hur vi kan ta hand om vår närmiljö och med kurser inom ekologi vill vi möta allmänhetens intresse för naturen.

Inom folkbildning är det deltagarnas individuella kunskaper som tas tillvara, så därför får varje kursträff ofta ett oväntat och varierande innehåll. Studiematerialet innehåller kortfattat faktamaterial, med öppna diskussionsfrågor som utgångspunkt för gruppens resonerande samtal där vi även tar upp traditionella, esoteriska och alternativa kunskaper. Vi har ett gemensamt mål, men våra vägar dit måste få lov att vara olika.