Rådsanteckningar

Den 14:e varje månad har vi rådsmöte i Magdala och i nuläget är vi oftast representanter från styrelsen och de olika intressegrupperna som närvarar.
Allt som vi gör i Magdala redovisas öppet och i mötesanteckningarna kan du ta del av vad som diskuterats, planerats och vilka beslut som fattats kring exempelvis våra gemensamma mål, aktiviteter och föreläsningar.

Om du hittar något som väckte ditt intresse och som du kanske vill engagera dig lite extra i, är du hjärtligt välkommen att delta!
Vänligen hör av dig lite innan bara, så vi vet hur många vi blir.