Naturkurser

Vatten, bara vanligt vatten

Resonemang kring vikten av vatten oavsett om det blir för mycket eller för lite av det goda. För att förstå hur vi alla kan hjälpa till att ta hand om våra hav och vattendrag måste vi förstå vattnets kretslopp – Hydrosfären och skillnaden mellan klimatförändring och växthuseffekt.