MAGDALAS ELEMENTÄRA NATURKURSER

Består av fyra kurser vars syfte är att ge en ökad förståelse för de kretslopp och ekologiska samband som ständigt försiggår i naturen. Varje kurs består av fem gruppträffar i kombination med ett par fristående gästföreläsningar inom relaterade ämnesområden.

Med grundläggande fakta och praktiska råd inom ekologi och naturkunskap vill vi visa att med relativt små förändringar i vår vardag, kan vi bidra till en renare närmiljö. Vad är det för vits med ogräs och ohyra? Beror övergödning, försurning och alla växthusgaser enbart på mänsklig påverkan? Måste vår närmiljö vara fri från bakterier, smuts eller kemikalier? Hur ska vi kunna läsa forskarrapporter om vi inte förstår begrepp som koldioxidneutralt eller beräknade koldioxidekvivalenter? Vad betyder fossilfritt bränsle och vad menas med klimatförändring?

I de fyra MEN… kurserna resonerar vi gemensamt hur koldioxid cirkulerar genom allt levande via fotosyntes och cellandning, hur vatten cirkulerar mellan jord och atmosfär och hur vittring av mineralrika berg och dött organiskt material ger upphov till en näringsrik mylla. Gruppsamtalen grundar sig på naturvetenskapliga fakta, men vi resonerar även om traditionella, esoteriska och alternativa kunskaper. I och med en ökad individuell kunskap inom naturområdet, blir det enklare att göra genomtänkta val beträffande lokal- regionalpolitik, el- och matproduktion samt för den privata konsumtionen.

Pris per kurs 500 kr

Välkommen med din intresseanmälan till  vivnaturkultur@gmail.com

 • namn och kontaktuppgifter (e-post och mobilnr),
 • önskad veckodag med jämn eller ojämn vecka
 • vilken MEN- kurs
  • vatten
  • luft (träd)
  • jord
  • Energi (kommer till våren)
 • Önskad plats
  • Skäret – torsdagar
  • Kvidinge – Måndagar alt. Onsdagar
  • Örkelljunga – Måndagar alt. Onsdagar

Vatten, bara vanligt vatten

Genom att följa vattnets kretslopp – Hydrosfären, får vi en ökad insikt om vikten att ta hand om våra hav och vattendrag och inse skillnaden mellan klimatförändring och växthuseffekt. Vi resonerar om värdet av vatten och får praktiska tips på hur vi tar hand om denna livsviktiga resurs, oavsett om det blir för mycket eller för lite av det goda.