Stiftelsens syfte och mål 

Stiftelsens syfte är att verka för Moder Jords bästa och allt som lever på vår planet. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser främjar miljö och klimat på ett cirkulärt och hållbart sätt för människa, djur, växter, skog, vatten, luft och jord. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och ändamålet är att:

  • Främja insatser som ökar medvetenheten, utbildar, föreläser eller liknande kring ämnen som går i enlighet med stiftelsens syfte och ändamål.
  • Främja införskaffning av mark som ska nyttjas i enlighet med syfte och ändamål.
  • Främja utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
  • Främja insatser med inriktning för ekologiskt boende och byggande gärna ur ett regenerativt perspektiv.
  • Främja klimatkompenserande insatser i enlighet med syfte och ändamål.
  • Samverka med andra stiftelser och organisationer inom och utom Sverige.
  • Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
  • Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.
  • Främja uppkomsten samt drift av organisationer så som företag och stiftelser vars syfte överensstämmer med stiftelsens syfte och ändamål.